Ексклузивни продукти Видео
Програми

 МЕЖДУНАРОДЕН КОРАЛОВ КЛУБ

Да помогнем на хората по света да подобрят
здравето и самочувствието си и
да повишат качеството на живота си


Академия на здравето

АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО КЪМ CORAL CLUB INTERNATIONAL ОРГАНИЗИРА

Лекция на академик Олга Бутакова

27.09.2008 г., събота от 10:00 до 18:00 часа
София, хотел Родина (бул. Тотлебен № 8)

В програмата:

Системен подход към разбирането на ролята на ВОДАТА. Нови сведения за информационновълновите свойства на водата.

  1. Водата в природата

  2. Водата в организма на човека

  3. Продукти, които променят свойствата на водата

  4. Подготовката на водата витализация и филтрация. Ново перспективно направление при обработката на водата, което позволява да бъдат възстановени естествените й природни свойства. Принципи и механизми на витализацията. Резултати и перспективи.

В програмата е включена нова систематизирана информация за най-важното вещество на нашата планета ВОДАТА. Ще бъдат засегнати всички аспекти на поведението на водата в природата и организма на човека, както и всички методи и способи за въздействие върху нея: пречистване, изменение на биохимическите и физическите свойства, витализация, информационно въздействие и др.

Coral Club International е общество от осъзнати потребители на биологично достъпна вода и единствената компания в света, която предлага пълен завършен цикъл на подготовка на водата. Цел и задача на членовете на клуба е да дадат информация на колкото е възможно повече жители на нашата планета за това как да използват водата и как да възстановяват здравето си с нейна помощ. Нашият семинар е за тези, които искат сами да се научат правилно да използват водата и да научат и другите на това. Залог за успех в това начинание е правилното предаване на информацията за водата.