Ексклузивни продукти Видео
Програми

 

 

 

 

 

 

 

 МЕЖДУНАРОДЕН КОРАЛОВ КЛУБ

Да помогнем на хората по света да подобрят
здравето и самочувствието си и
да повишат качеството на живота си


Coral Club International u Royal Body Care

Колоидно сребро

   Новият разтвор на среброто /по-ефективна форма на колоидното сребро/ е безопасен антибактериален продукт, приложим за въздействие на много видове бактерии и дрожди.

   Проведените изпитания в катедрата по микробиология на Младежкия университет в Бригхайм /Brigham Young University/ потвърждават, че новият разтвор на среброто е високоефективно бактерицидно средство, а изследванията в Калифорнийския университет /Davis/ свидетелстват за наличие на мощни противогъбични свойства.

Новият разтвор на среброто, както се вижда, има широк спектър на действие. Но доколкото той директно не влияе на биохимичните процеси, протичащи в организма, или дейността на рецепторите, то е малко вероятно, бактериите и вирусите да придобият устойчивост вследствие  на мутация. Несъмнено, това е важно за медиците, тъй като дава възможност да се ограничава възможността от разпространение на различни видове нови заразни болести. Заедно с антибактериалните свойства новият разтвор на среброто, също така, е мощно противовъзпалително средство.

   Неговото приложение може да бъде както външно, така и вътрешно. При необходимост разтворът може да се използва като общо дезинфектиращо средство.

   Установено е, че новият разтвор на среброто не е токсичен, даже при големи количества на дозиране /5 г/кг тегло/.

    Новият разтвор на среброто струва значително по-евтино, отколкото болшинството предписвани лекарства.

   Сега на пазара има множество колоидни разтвори на среброто. Да се произведе такъв продукт с ниско качество е съвсем просто. Обикновено го получават по пътя на обикновена електролиза, и този разтвор има жълт оттенък. Обаче изпитания проведени неотдавна, в лабораторията по микробиология на Младежкия университет в Бригхайм, показали, че новият разтвор на среброто е много по-ефективен, отколкото проверените други сребърни разтвори. Новият разтвор на среброто е произведен по друг, по-сложен и по-евтин начин и е продукт от висше качество.

Как действа среброто

    Преди няколко години от един аукцион мой приятел си купил голямо сребърно ведро за съхраняване на мляко. То било използвано дълго  време и прекрасно доказало своята полезност. След известно време аз започнах да си задавам въпроса, защо фермерът купи за себе си сребърно ведро. Селското стопанство е труден бизнес с много сложности и проблеми. Поради това фермерите никога няма необмислено да похарчат пари. Сребърно ведро за мляко може да изглежда неоправдан разход. Можеше да се купи желязно или алуминиево

   Съвсем скоро аз научих отговора на този въпрос. Ако вие просто оставите млякото, в топло време то просто ще се развали. Бактериите, които съществуват в млякото, бързо се размножават от топлината и се развиват, затова млякото прокисва. Обаче среброто е способно активно да действа на бактериите и ги убива, като по такъв начин увеличава срока на годност на млякото без охлаждане. Точно така нашите древни предци често са хвърляли сребърни монети в кладенците или съдовете с вода, за да убият бактериите и да съхранят водата годна за пиене. В Европа по време на  чумната епидемия в богатите семейства на децата давали млякото с лъжици от сребро, откъдето идва поговорката: Родил се със сребърна лъжица в уста. Даже в древна Гърция и Рим хората използвали сребърни съдове, за да съхраняват водата свежа. Преди Втората световна война разтворите от сребро често се използвали като антисептично средство и даже като антибиотик, прилаган перорално или с инжекция.

   Така,на пример, разсъждават във фирмите, които произвеждат посребрените Foley катетри. Среброто убива бактериите, които иначе биха заразили пикочния тракт. Предотвратяването на инфекция е много по-ценно, отколкото стойността на среброто. Това разсъждение лежи в основата на разработката /на новия разтвор на среброто/ за приложението му в храната.

Информация за новия разтвор на среброто.

   Новият разтвор на среброто това е форма на колоидното сребро. По резултати от изпитанията, проведени в лабораторията по микробиология на Младежкия университет в Бригхайм, новият разтвор на среброто се оказал значително по-ефективен, от другите изследвани разтвори на колоидното сребро.

Какво е това колоидно сребро?

   Ако вие гребнете чаша вода от бързо течащ ручей, водата, вероятно, ще изглежда прозрачна. Обаче, ако вие погледнете на дъното на чашата след няколко часа, то можете да намерите слой тиня. Отначало водата, като че ли е чиста, защото тинята или песъчинките се намират в суспензирано състояние, и е трудно да се забележат. Дисперсията на тинята във водата се нарича суспензия. Тинята, в крайна сметка, се утаява. За сравнение: ако вие вземете чаша чиста вода и разтворите в нея малко захар или сол, тя ще изглежда все така прозрачна. Но даже ако вие чакате дни и седмици, слой от сол на дъното няма да се появи. Това се нарича разтвор.

   Различието между разтвор и суспензия е в размера на частиците. В разбърканата суспензия частиците са толкова малки, че са незабележими, но въпреки това те са достатъчно големи за това, че под действието на гравитацията, в крайна сметка, се утаяват. В разтвора  молекулите или електрически заредените йони представляват разбъркани частици. Вие можете да чакате седмици или години, но те никога няма да се утаят на дъното.

   Колоидният разтвор се намира между разтвор и суспензия. Частиците с диаметър от 10-4 до 10-7 см  са прекалено малки, че да се утаят, но те запазват своите атомни или молекулярни характеристики. Колоидните разтвори са обичайни за биологията, например - протоплазмата. Волфганг Освалд /Wolfgang Ostwald/ веднъж отбелязал: Всички жизнени процеси се зараждат в колоидни разтвори. От медицинска гледна точка колоидните разтвори имат ред преимущества. Няколко компании, произвеждащи витамини, открили, че минералите, произведени във вид на колоиден разтвор, се усвояват от организма много по-пълно, отколкото  същите минерали в таблетки. Колоидното сребро е просто суспензия от метални сребърни частици в пречистена вода.

   Кое е най-важното от химична и биологична гледна точка  при разглеждането на колоидния разтвор това е огромната разгъната площ на присъстващите частици.  Ще ви стане по-ясно, ако си представите куб с дължина на ръба 2,5 см / 1 дюйм /. Площта на повърхността на куба е 37,5 см2 / 6 кв.дюйма /, по 6,25 см2 на всяка страна. Ако вие разрежете куба перпендикулярно на една от страните, то ще получите две нови повърхности вътре в куба. Площта на повърхността на двата образувани блока вече е 50 см2 / 8 кв.дюйма /. Всеки път, разсичайки куба, вие получавате нова вътрешна повърхност и увеличавате общата площ на разгънатата повърхност.

   Колкото е по-голяма повърхността на веществото, толкова е по-висока неговата активност. Именно поради това дребнозърнестата прах е толкова взривоопасна при елеваторите, въпреки, че зърното е относително не реактивно. Големите повърхностни площи при  колоидните разтвори позволяват въведените  частици по-бързо да се поглъщат от организма, а също с голяма готовност да реагират на патогенните организми.